DISCLAIMER WEBSITE

De gegevens op deze website zijn te beschouwen als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend aangezien het kan gebeuren dat deze gegevens of de gegevens dewelke werden verkregen via deze website, niet meer actueel, niet meer juist, of onvolledig zijn. Wij zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor enige schade welke mocht (zijn) ontstaan ten gevolge van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens ontleend aan deze website of aan ingebouwde hypertext links naar www-pagina’s van derden.

The information on this site should be considered as general information only. This information is not legally binding as it is possible that such information or data which were obtained through this website, are out of date, no longer correct, or are incomplete. We are therefore not liable for any damage that may (have) arise(n) from activities undertaken on the basis of information derived from this website or on the basis of built-in hypertext links to www pages of third parties.

Les informations sur ce site web peuvent être considérées comme des renseignements généraux. Ces informations ou données obtenues de ce site web, ne produisent pas d’effet juridique car il est possible qu’elles ne sont plus mis à jour, correctes ou complètes. Nous ne sommes donc pas responsables de tout dommage qui (aurait pu) peut découler des activités menées à base des informations provenant de ce site ou à base des liens hypertextes intégrées vers des pages www de tiers.