NETWERK

De maatschap werd opgericht in 2000, telt 3 vestigingen en 3 bedrijfsrevisoren. 
Wij bieden ruime ervaring inzake:
- wettelijke controle van jaarrekeningen,
- wettelijke opdrachten
- (gerechtelijk) deskundigenonderzoek
- raadgeving aan KMO’s inzake boekhoudrecht, waardering, herstructurering; en vennootschapsrechtelijk advies

WETTELIJKE INFORMATIE

DIENSTEN

Grote vennootschappen en zeer grote verenigingen zijn wettelijk verplicht een commissaris te benoemen.
Kleinere en middelgrote vennootschappen en verenigingen mogen op vrijwillige basis een commissaris benoemen.
Zoals daar o.a. zijn:
- inbreng in natura
- quasi-inbreng
- omzetting in een andere vennootschapsvorm
- fusies en splitsingen
- vereffening
 
“De bedrijfsrevisoren van CDO-audit zijn ingeschreven in het Nationaal Register voor gerechtsdeskundigen en kunnen dus worden aangesteld door de rechtbanken en hoven van beroep als gerechtelijk deskundige.
 
We treden tevens op als technisch raadsman bij dossiers met financieel-boekhoudkundige aard (waardering ondernemingen, waardering aandelen, berekening van gederfde winst en geleden verlies bij schadegevallen, beëindiging concessieovereenkomsten, inbreuken op octrooiwetgeving, enz.)“
- Consolidatie
- Administratieve en boekhoudkundige organisatie
- Managementrapportering
- Due dilligence
- Forensic Audit
- Waarderingen van ondernemingen
- Overnames en herstructureringen van vennootschappen
- Begeleiding bij familiale overdracht
- Adviezen en bijstand inzake fiscaliteit
- Advies inzake vennootschapsrecht
- Financiële planning en financiering van KMO

KANTOREN