<h1>CDO bedrijfsrevisoren</h1> <p>In alliantie met DGST R&eacute;viseurs d'Entreprises<br> onafhankelijkheid, deskundigheid en persoonlijk contact <br><br> De maatschap werd opgericht in 2000, telt 6 vestigingen en 7 bedrijfsrevisoren. Wij bieden ruime ervaring inzake:<br> - wettelijke controle van jaarrekeningen, ook voor internationale doeleinden<br> - wettelijke opdrachten en gerechtelijke expertises<br> - raadgeving aan KMO’s inzake boekhoud-recht, waardering, herstructurering; fiscaal en vennootschapsrechtelijk advies<br> Sinds 2009 werken wij samen in alliantie met het Franstalig netwerk DGST Réviseurs d'Entreprises.<br> Voor internationale contacten kunnen we beroep doen op een netwerk met vertegenwoordiging in heel Europa. <br><br> Het beroep van bedrijfsrevisor werd bij wet ingesteld. De Vennootschappenwet en andere diverse wetten en reglementeringen zowel op federaal als regionaal vlak hebben een aantal specifieke controletaken aan de bedrijfsrevisor toebedeeld. <br><br> Grotere vennootschappen en verenigingen zijn wettelijk verplicht een commissaris te benoemen. Kleinere en middelgrote vennootschappen en verenigingen mogen op vrijwillige basis een commissaris benoemen. </p> <h2>Freddy Caluwaerts</h2> <p>Lesgeven Vennootschapsrecht en Internationale controlenormen. Bedrijfsrevisor sinds 1981 Lid van Diverse Commissies IBR</p> <h2>Luc De Puysseleyr</h2> <p>Graduaat Accountancy<br> Graduaat Programmeur<br> Graduaat Fiscaliteit<br> Erkenning Nationaal College van Accountants van België<br> Bedrijfsrevisor sinds 1985<br> <br> Lid van Commissie van Toezicht IBR sinds 2000<br> Lid van de Raad IBR (2001-2010)<br> Lid van verschillende Commissies IBR</p> <h2>Luk Ostyn</h2> <p>Licentiaat Rechten, K.U.L.<br> Licentiaat Notariaat, K.U.L.<br> Bacc. Bedrijfseconomie, K.U.L.<br> Master in Accountancy, EHSAL<br> Bedrijfsrevisor sinds 1996<br> <br> Lid van Juridische Commissie IBR sinds 2004<br> Lid van verschillende Commissies en Technische Werkgroepen IBR</p> <h2>Etienne Lelie</h2> <p>Bedrijfsrevisor sinds 1986</p> <h2>Carine Ballet</h2> <p>Handelsingenieur, K.U.L.<br> Optie Financiewezen<br> Bedrijfsrevisor sinds 1996</p> <h2>Wery Mercken</h2> <p>Licentiaat T.E.W., K.U.L.<br> Graduaat Fiscale Hogeschool<br> Bedrijfsrevisor sinds 1990</p> <h2>Ignace Vanderstichele</h2> <p>Licentiaat T.E.W., K.U.L.<br> Bedrijfsrevisor sinds 1990</p>

CDO-DGST-Bedrijfsrevisoren